Eu
Partner

Projektas POWER ”Žmogiškųjų išteklių galia įmonių sėkmei” yra dalinai remiamas Europos Komisijos Leonardo da Vinci programos lėšomis. 

Šis projektas yra finansuojamas iš Europos Komisijos paramos. Publikacijos atspindi tik autoriaus nuomonę ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už patalpintos čia informacijos naudojimą.