Eu
Partner

APIE PROJEKTĄ

POWER - “Žmogiškųjų išteklių galia įmonių sėkmei” Leonardo da Vinci programos projektas (2010 -2012) dalinai finansuojamas Europos Komisijos. Projekto tikslas - pritaikyti bei perkelti Žinių ir gebėjimų vadybos mokymo programą iš jau pasibaigusio Leonardo da Vinci programos projekto TALISMAN. Tikslinę projekto POWER  grupę sudaro Slovakijos, Italijos, Ispanijos, Kipro, Lietuvos, Airijos ir Graikijos mažos ir vidutinio dydžio turizmo sektoriaus įmonės: apgyvendinimo paslaugų teikėjai, kelionių agentūros, grožio centrai ir kt...
Projekto uždaviniai: mokymo medžiagos analizė bei pritaikymas prie specifinių projekto dalyvių šalies/regiono aplinkybių bei tikslinės grupės (MVĮ turizmo sektoriaus vadybininkų) poreikių; sukurtos mokymo programos bandymas ir vertinimas; informacijos apie projektą ir jo rezultatus sklaida bei pasirengimas vėlesniam naudojimui.

Pagrindinis projekto rezultatas - tai  šiuolaikiška Žinių bei gebėjimų vadybos mokymo programa turizmo sektoriaus įmonėms graikų, lietuvių, ispanų, italų, slovakų ir anglų kalbomis.